Data Visualisatie

Het visualiseren van grote hoeveelheden (onderzoeks)gegevens, prestaties en bedrijfsprocessen maakt het makkelijk om deze te begrijpen en interpreteren.

Omdat IT systemen steeds groter en belangrijker worden in organisaties, is het lastig zelf overzicht te houden. Monito is in staat om veel en ingewikkelde gegevens op een eenvoudige manier te tonen. Hierdoor krijgt iedere werknemer toegang tot de grafieken die voor hem relevant zijn om zijn eigen werkgebied te verbeteren.

Meer informatie is te vinden op de speciaal daarvoor ingerichte website http://www.monito.nl/businessvisualisation/ (Engelstalig).

Gerelateerde innovaties

Enkele referenties

  • Shell
  • Kennisproductiviteit (Kessels en Smit)
  • Dienst Landelijk Gebied (DLG)
  • Gemeente Hengelo
  • Veligheidsregio Noord-Holland Noord
  • Quality Options
Monito BV - Postbus 715 - 7500 AS Enschede - 053-431 05 91 - info@monito.nl - www.monito.nl