Gemeentelijk archief toegankelijk maken

Met de komst van Internet en digitalisering wordt het steeds eenvoudiger om grote hoeveelheden informatie beschikbaar te maken.

Dit biedt ook vele mogelijkheden voor gemeentelijke archieven.

Genealogie database

Veel burgers hebben interesse in genealogie databases om zo de familie stamboom samen te stellen.

Veel gemeenten, in dit geval Gemeente Hengelo, hebben de stap van het digitaliseren (scannen) van een archief al wel gemaakt. De volgende stap is echter het ook daadwerkelijk beschikbaar maken van deze informatie.

Monito heeft voor de Gemeente Hengelo een webapplicatie ontwikkeld die het doorzoeken van deze database mogelijk maakt en de gescande doumenten kan tonen.

Ga naar het totaaloverzicht van alle 32 innovaties.

Monito BV - Postbus 715 - 7500 AS Enschede - 053-431 05 91 - info@monito.nl - www.monito.nl