Kosten scenario instrument

Goed inzicht in kosten en kostenstructuren is erg belangrijk voor het nemen van beslissingen. In de praktijk is dit echter vaak problematisch en is er geen goede informatie voorhanden.

Kostentransparantie in de zorg

AveleijnSDT is een zorgaanbieder voor kinderen en volwassenen die leven met een handicap. Omdat de financiering van deze vorm van zorg ingewikkeld is en er allerlei ondersteunende diensten zijn die ook geld kosten heeft Monito een kengetalberekening instrument gemaakt.

Gedetailleerde registratie

In het instrument zijn alle locaties, patiƫnten en personeel met alle inkomsten en uitgaven geregistreerd. Met het instrument kan men vervolgens een kengetal berekenen dat de verhouding tussen inkomsten en uitgaven weergeeft, zowel per locatie als per cluster. Op die manier zijn direct de locaties te identificeren die qua kosten-uitgaven patroon afwijken van de rest.

Scenario's voorspellen

De grote kracht van het instrument zit echter in het kunnen doorrekenen van what-if scenario's. Wat doet het kengetal als men schuift met personeel of locatie-specifieke kosten? Moeten overkoepelende kosten op een andere manier verdeeld worden?

Ga naar het totaaloverzicht van alle 32 innovaties.

Monito BV - Postbus 715 - 7500 AS Enschede - 053-431 05 91 - info@monito.nl - www.monito.nl