Visualisatie van processen en prestaties

In een multinationale organisatie als Shell is standaardisatie onontbeerlijk. Tegelijkertijd kan dit echter ook innovaties en snelle verbeteringen remmen.

Ondersteuning 'business improvement'

Bij Shell bestond een behoefte om in meer detail naar sommige bedrijfsprocessen te kijken in termen van doorlooptijden en andere 'key performance indicators' om zo deze processen te kunnen verbeteren.

Hoewel Business Warehouse deze uiteindelijk gaat leveren, bleek dit op korte termijn nog niet haalbaar te zijn. Daarom heeft Monito een tijdelijke applicatie ontwikkeld die op basis van gegevens uit SAP (het enterprise resource planning (ERP) systeem dat Shell gebruikt) de gewenste 'key performance indicators' in grafieken uiteenzet.

Snelle en eenvoudige analyse van gegevens in SAP

Het SAP systeem van Shell bevat veel detailinformatie. De analysemogelijkheden van SAP zelf zijn echter beperkt.

De applicatie die Monito ontwikkeld heeft analyseert deze detailinformatie en produceert grafieken en posters die de status van het proces op dat moment weergeven.
Door dit op een wekelijkse basis te doen, kunnen trends gesignaleerd worden en ontstaan er unieke kansen voor 'business improvement'.

Ga naar het totaaloverzicht van alle 32 innovaties.

Monito BV - Postbus 715 - 7500 AS Enschede - 053-431 05 91 - info@monito.nl - www.monito.nl